Staria cứu thương

879,000,000 

Bảng giá xe Hyundai Staria cứu thương niêm yết tại Hyundai Trường Chinh

Phiên bản xe

Giá niêm yết

Hyundai Staria cứu thương máy xăng

879 triệu đồng

Hyundai Staria cứu thương máy dầu

909 triệu đồng