HyunDai Trường Chinh

Đại lý Hyundai Trường Chinh – Đại lý uỷ quyền hyundai 3s Thành công Hyundai Trường Chinh tự hào là đại lý Hyundai đạt chuẩn 3S của Hyundai toàn cầu gồm: Sales, Service và Spare Part. Đại lý Hyundai Trương Chinh chúng tôi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2016 và thuộc quyền quản lý của tập đoàn New City Group. Đồng thời là đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công.